Vi skal;

  • Være et ja!-sted

  • Fokusere på kulturaktiviteter og hyggelig treffsted for ungdom

  • Oppfylle ungdommens behov for å uttrykke og eksponere seg

  • Være et åpent miljø der ungdom lett skal kunne ta del i nye aktiviteter

  • Arbeide for å ha et aktivt og engasjert ungdomsstyre med reell medbestemmelse som representerer ulike aldre og interesser blant ungdom i Sola kommune

  • Legge til rette for ungdomsmedvirkning og utvikling

  • Tilby et spennende og kreativt miljø

  • Være en ressurs og drivkraft for ungdom i Sola kommune

  • Ha både faste og periodiske tilbud på både Tananger, Dysjaland og Sola.